V sezóně říjen 2020 až březen 2021 proběhne v pořadí už pátý ročník FGCZ Online ligy. Na této stránce najdete všechny podrobnosti o něm.

Letos je, minimálně prozatím, v plánu jen jedna liga – a to Tekken 7 ve verzi pro Steam (PC). Další se mohou či nemusí objevit podle zájmu lidí, jak budou vycházet nové bojovky.

Průběžné výsledky

Průběžné výsledky budou k dispozici na Google Docs.
Dokument je updatován průběžně, vždy po skončení toho kterého turnaje.

Výsledky & záznamy jednotlivých turnajů

Tekken 7

říjen 2020: bracket | záznam
One Button Challenge: bracket | záznam
listopad 2020: bracket | záznam
prosinec 2020: bracket | záznam groups | záznam TOP4
leden 2021: bracket | záznam
únor 2021: bracket | záznam groups | záznam TOP4
březen 2021: bracket | záznam groups | záznam TOP4
duben 2021: bracket | záznam

FGCZ Challenge

září 2020: Juri (Kazumi) vs PabloNesmrtelny (Hwoarang) – záznam
říjen 2020: Mexičan (Alisa) vs Sorry (Julia) – záznam
listopad 2020: Snake (Geese) vs Stonda (Bryan) – záznam
prosinec 2020: Pida vs LooneyLili | Bolek vs Masamune | Pablo vs Sarko – záznam
leden 2021: Pistik vs Akaito, Mosna vs Gwyn, BadKun vs Sarko, JSR vs Pablo – záznam
únor 2021: TBA
březen 2021: TBA

Anime liga

říjen 2020: bracket | záznam
listopad 2020 #1: bracket | záznam
listopad 2020 #2: bracket | záznam
prosinec 2020: bracket | záznam

PRAVIDLA

Na základě toho, jak budou mít organizátoři (aktuálně unicorn a Pida) čas, vypíšeme možné termíny a z nich se pak spolu z účastníky vybere ten nejvhodnější. Pokud to bude možné, bude FGCZ liga probíhat vždy první týden v měsíci.

Pátý ročník FGCZ Online ligy začne v říjnu 2020 a skončí v březnu 2021. Turnaj začíná vždy v 19:30 checkinem. V tu dobu by všichni hráči už měli být přítomní na FGCZ Discordu (nejedná se o CZA discord!). Pokud tam nebudou nebo nebudou reagovat, mohou být z turnaje vyloučeni pro neúčast dle úvahy organizátora. Turnaj samotný bude vždy začínat ve 20_00.

Stream, který bude na FGCZ twitch kanále, začne pokud možno ve 21:00. Streamovat se bude TOP3 (tedy Winners, Losers & Grand Finals).

V případě, že budete mít (rozumné) zpoždění, zkontaktujte organizátora co nejvíc předem. V odůvodněných případech a při rozumném zpoždění mohou být vaše hry odložené. Podmínkou je, že to nijak zásadně neovlivní průběh turnaje. Konkrétní rozhodnutí je vždy na organizátorovi.

Bodování

Na základě zkušeností z minulých let jsem se pro pátý ročník rozhodl znovu použít osvědčený loňský systém bodování s menšími úpravami:

 • Celkový počet bodů za celý ročník se počítá pro každý žebříček zvlášť jako součet čtyři nejlepších výsledků (nejvyšší body za umístění) plus 3 body za každý turnaj, kterého se hráč zúčastnil.
 • Body za umístění se počítají z umístění hráče v tom kterém turnaji podle vzorce 32 — (2x umístění).
 • Body jsou unikátní pro jednotlivé turnaje a mezi tituly se nesčítají.

Pravidla

 • Zúčastnit se může každý, kdo v době konání turnaje pobývá v ČR nebo SR, bez ohledu na reálnou státní příslušnost.
 • Minimální počet účastníků každého jednotlivého turnaje je 6 lidí přítomných a připravených hrát ve 19:30. Při reálné účasti nesplňující toto pravidlo se dané kolo turnaje ruší. V takovém případě všichni přítomní získají body za účast, ale ne body za umístění (viz výše).
 • Hraje se systémem double eliminationFT2 (BO3). TOP3 se hraje FT3 (BO5).
 • Momentálně nemáme pravidla pro kvalitu připojení, očekáváme zodpovědný přístup všech hráčů. Pokud by se ale vyskytl nějaký problém, má organizátor turnaje právo diskvalifikovat libovolného hráče s nevyhovujícím připojením. Wi-fi připojení bude v případě problému vždy považováno za nevyhovující!
 • Nebudou-li dva hráči schopní navázat spolu spojení přestože s jinými hráči jim fungovat bude, mohou organizátoři rozhodnout, který z nich bude pro účely turnaje považovaný za vítěze. Toto rozhodnutí bude založené na subjektivním odhadu schopností hráčů. Nebude-li takovéto rozhodnutí z nějakého důvodu možné, rozhodne se o vítězi náhodným losem. Hráči dlouhodobě trpící takovýmito problémy mohou být a budou vyloučeni z účasti v Online lize do doby, než si je vyřeší.
 • V Tekkenu 7 se smí používat customizace, ale je zakázáno používat aktivní předměty a současně jsou zakázány kostýmy, které ovlivňují čitelnost hry. 
  V případě porušení pravidel na (ne)používání předmětů okamžitě přestaňte hrát a ihned vzneste námitku na Discordu, v případě špatného kostýmu ani hrát nezačínejte. Stížnosti vznesené po skončení zápasu nebudou brány v potaz. Svou případnou stížnost doplňte screenshotem (tato podmínka je bez výmluv vyžadovaná, protože zmáčknout Print Screen dokáže opravdu každý).
 • V případě problémů či neshod rozhoduje organizátor turnaje.
 • Změna pravidel vyhrazena.

Stream

FGCZ Online liga se bude streamovat na FGCZ twitch kanále.

Záznam bude následně nahrán na FGCZ youtube kanál.

Streamovat se bude dle uvážení organizátora, minimálně ale top 4.

Historie

Žebříček z první sezóny najdete zde na Google Docs.
Žebříček z druhé sezóny najdete zde na Google Docs.
Žebříček z třetí sezóny najdete zde na Google Docs.
Žebříček z čtvrté sezóny najdete zde na Google Docs.