Letošní Capcom Pro Tour bude mít hodně odlišná pravidla než loni. Příjemné je, že jejich výsledná podoba se velmi blíží tomu, po čem volali hráči i fanoušci.


Na Capcom Cup se kvalifikuje opět 32 hráčů — a tady je první velká změna. 30 z nich se totiž kvalifikuje jen a pouze přes body. Zbylí dva jsou vítěz minulého ročníku (tedy NuckleDu) a vítěz last chance qualifieru, což bude zcela otěvřený turnaj, který ale místo kvalifikačních bodů zajistí vítězi místo na Capcom Cupu. Nicméně i pro tyto dva “jisté” účastníky jsou body důležité, protože i u nich budou ovlivňovat seeding.

Pokud jde o body, i ty se budou rozdělovat jinak. Capcom se řídil návrhy “z davu” a nově je bude rozdělovat více hráčům.


Současně Capcom proveld i sérii změn, které mají zajistit reprezentaci všem regionům. TOP7 hráčů z každého regionu + 1 hráč z regionálního Last Chance Qualifieru si zahrají regional finals. Ty jsou region-locked, takže záleží na tom, kde skutečně bydlíte, a podle toho se budete moci zúčastnit patřičného Qualifieru.

Vítěz pak dostane poměrně velké množství bodů (konkrétně 400), podobně jako vítězové Premier eventů. Kdyby ale ani to nestačilo na to, aby se kvalifikoval, zúčastní se Capcom Cupu i přes to. V případě, že by tato (popravdě poměrně nepravděpodobná) událost nastala, sníží se počet hráčů kvalifikovaných přes body o 1 a uvolněné místo pak dostaně právě takovýto vítěz regionálního finále.


No a tady to celé máte ještě jasně a přehledně vysvětlené ve videu: