V sezóně říjen 2019 až březen 2020 proběhne už v pořadí čtvrtý ročník online ligy. Na této stránce najdete všechny podrobnosti o něm. Letos jsou v plánu dvě samostatné ligy – Tekken 7 a UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st], obojí ve verzi pro Steam (PC).

Průběžné výsledky

Průběžné výsledky budou k dispozici na Google Docs.
Dokument je updatován průběžně, vždy po skončení toho kterého turnaje.

Tekken 7

říjen 2019: hlasujte o termínu

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]

říjen 2019: hlasujte o termínu

PRAVIDLA

Největší změnou letos bude fakt, že letos budou termíny volnější než loni. Na základě toho, jak budou mít organizátoři (aktuálně unicorn a Pida) čas, vypíšeme možné termíny a z nich se pak spolu z účastníky vybere ten nejvhodnější.

Čtvrtý ročník online ligy začne v říjnu 2019 a skončí v březnu 2020. Turnaj začíná vždy v 19:30 checkinem. V tu dobu by všichni hráči už měli být přítomní na Czech Arcade Discordu. Pokud tam nebudou nebo nebudou reagovat, mohou být z turnaje vyloučeni pro neúčast dle úvahy organizátora. Turnaj samotný bude vždy začínat ve 20:00.

V případě, že budete mít (rozumné) zpoždění, zkontaktujte organizátora co nejvíc předem. V odůvodněných případech a při rozumném zpoždění mohou být vaše hry odložené. Podmínkou je, že to nijak zásadně neovlivní průběh turnaje. Konkrétní rozhodnutí je vždy na organizátorovi.

Bodování

Na základě zkušeností z minulých let jsem se pro čtvrtý ročník rozhodl použít loňský systém bodování s menšími úpravami:

 • Celkový počet bodů za celý ročník se počítá pro každý žebříček zvlášť jako součet čtyři nejlepších výsledků (nejvyšší body za umístění) plus 3 body za každý turnaj, kterého se hráč zúčastnil.
 • Body za umístění se počítají z umístění hráče v tom kterém turnaji podle vzorce 32 — (2x umístění).
 • Body jsou unikátní pro jednotlivé turnaje a mezi tituly se nesčítají.
 • Pokud na konci ligy budou mít dva hráči na čelních pozicích stejně bodů, odehrají spolu FT10 set který rozhodne o jejich výsledném umístění.

Pravidla

 • Zúčastnit se může každý, kdo v době konání turnaje pobývá v ČR nebo SR, bez ohledu na reálnou státní příslušnost.
 • Minimální počet účastníků každého jednotlivého turnaje je 6 lidí přítomných a připravených hrát ve 20:00. Při reálné účasti nesplňující toto pravidlo se dané kolo turnaje ruší. V takovém případě všichni přítomní získají body za účast, ale ne body za umístění (viz výše).
 • Hraje se systémem double elimination, FT2 (BO3). TOP3 se hraje FT3 (BO5).
 • Momentálně nemáme pravidla pro kvalitu připojení, očekáváme zodpovědný přístup všech hráčů. Pokud by se ale vyskytl nějaký problém, má organizátor turnaje právo diskvalifikovat libovolného hráče s nevyhovujícím připojením. Wi-fi připojení bude v případě problému vždy považováno za nevyhovující!
 • Nebudou-li dva hráči schopní navázat spolu spojení přestože s jinými hráči jim fungovat bude, mohou organizátoři rozhodnout, který z nich bude pro účely turnaje považovaný za vítěze. Toto rozhodnutí bude založené na subjektivním odhadu schopností hráčů. Nebude-li takovéto rozhodnutí z nějakého důvodu možné, rozhodne se o vítězi náhodným losem. Hráči dlouhodobě trpící takovýmito problémy mohou být a budou vyloučeni z účasti v online lize do doby, než si je vyřeší.
 • V Tekkenu 7 se smí používat customizace, ale je zakázáno používat aktivní předměty a současně jsou zakázány kostýmy, které ovlivňují čitelnost hry (v případě pochybností rozhodují organizátoři). Nedodržení těchto pravidel bude trestáno automatickou prohrou té které hry bez ohledu na její reálný výsledek.
  V případě porušení pravidel na (ne)používání předmětů okamžitě přestaňte hrát a ihned vzneste námitku na Discordu, v případě špatného kostýmu ani hrát nezačínejte. Stížnosti vznesené po skončení zápasu nebudou brány v potaz. Svou případnou stížnost doplňte screenshotem (tato podmínka je bez výmluv vyžadovaná, protože zmáčknout Print Screen dokáže opravdu každý).
 • V případě problémů či neshod rozhoduje organizátor turnaje.
 • Změna pravidel vyhrazena.

Stream

Czech Arcade online liga se bude streamovat na našem twitch kanále (bude upřesněn).

Záznam bude následně nahrán na náš youtube kanál (bude upřesněn).

Streamovat se bude dle uvážení organizátora, minimálně ale top 4.

Historie

Žebříček z první sezóny najdete zde na Google Docs.
Žebříček z druhé sezóny najdete zde na Google Docs.
Žebříček z třetí sezóny najdete zde na Google Docs.