Začíná druhý ročník Czech Arcade Online Ligy. Pojďte se podívat, co a kdy letos budeme hrát a jak se budou vyhodnocovat výsledky, jaká jsou pravidla, kdy proběhne vyhlášení a kde budeme streamovat.

Termíny & hry

Na základě hlasování hráčů se ukázalo, že naprosté většině lidí vyhovuje úterní termín. Liga proto bude probíhat vždy v úterý, a to podle následujícího klíče:

 • 1. úterý v měsíci — Tekken 7 PS4
 • 2. úterý v měsíci — GG Xrd -rev2- PC
 • 3. úterý v měsíci — Tekken 7 PC
 • 4. úterý v měsíci — volno (možnost zařazení další hry v průběhu sezóny)
 • 5. úterý v měsíci (je-li) — volno

Druhý ročník Czech Arcade Online League začne v říjnu 2017 a skončí v dubnu 2018. Vítězové budou vyhlášeni a předání cen proběhne již tradičně v květnu.

Turnaj začíná vždy v 19:30. V tu dobu by všichni hráči už měli být přítomní na Czech Arcade Discordu. Pokud tam nebudou nebo nebudou reagovat, mohou být z turnaje vyloučeni pro neúčast.

V případě, že budete mít (rozumné) zpoždění, zkontaktujte organizátora toho kterého turnaje. V odůvodněných případech a při rozumném zpoždění mohou být vaše hry odložené. Podmínkou je, že to nijak zásadně neovlivní průběh turnaje. Konkrétní rozhodnutí je vždy na organizátorovi.

Bodování

 • Celkový počet bodů za celý ročník se počítá pro každý žebříček zvlášť následujícím způsobem: tři nejlepší výsledky (nejvyšší body za umístění) plus 5 bodů za každý turnaj, kterého se hráč zúčastnil.
 • Body za umístění se počítají z umístění hráče v tom kterém turnaji podle vzorce 3xÚČAST — 2,4xUMÍSTĚNÍ, zaokrouhleno na celá čísla.
 • Body jsou unikátní pro jednotlivé turnaje a mezi tituly se nesčítají. Znamená to, že máme 3 žebříčky — T7 (PC), T7 (PS4) a GG (PC).
 • Pokud na konci ligy budou mít dva hráči na čelních pozicích stejně bodů, odehrají spolu FT10 set který rozhodne o jejich výsledném umístění.

Pravidla

 • Zúčastnit se může každý, kdo v době konání turnaje pobývá v ČR nebo SR, bez ohledu na reálnou státní příslušnost.
 • Minimální počet účastníků každého jednotlivého turnaje je 6 lidí. Při reálné účasti nesplňující toto pravidlo se turnaj ruší. V takovém případě všichni přítomní získají body za účast, ale ne body za umístění (viz. dále).
 • Hraje se systémem double elimination, FT3 (BO5).
 • Momentálně nemáme pravidla pro kvalitu připojení, očekáváme zodpovědný přístup všech hráčů. Pokud by se ale vyskytl nějaký problém, vyhrazují si organizátoři právo kdykoli diskvalifikovat libovolného hráče s nevyhovujícím připojením. Wi-fi připojení bude v případě problému vždy považováno za nevyhovující!
 • Nebudou-li dva hráči schopní navázat spolu spojení přestože s jinými hráči jim fungovat bude, mohou organizátoři rozhodnout, který z nich bude pro účely turnaje považovaný za vítěze. Toto rozhodnutí bude založené na subjektivním odhadu schopností hráčů. Nebude-li takovéto rozhodnutí z nějakého důvodu možné, rozhodne se o vítězi náhodným losem. Hráči dlouhodobě trpící takovýmito problémy mohou být a budou vyloučeni z účasti v online lize do doby, než si je vyřeší.
 • V Tekkenu 7 se smí používat customizace, ale je zakázáno používat aktivní předměty a současně jsou zakázány kostýmy, které ovlivňují čitelnost hry (v případě pochybností rozhodují organizátoři). Nedodržení těchto pravidel bude trestáno automatickou prohrou té které hry bez ohledu na její reálný výsledek.
  V případě porušení pravidel na používání předmětů okamžitě přestaňte hrát a ihned vzneste námitku na Discordu, v případě špatného kostýmu ani hrát nezačínejte. Stížnosti vznesené po skončení zápasu nebudou brány v potaz.
 • Účast na některých turnajích v Tekkenu 7 může být podmíněna specifickým kostýmem (např. vánoční kostýmy v prosincovém kole). Konkrétní požadavky budou včas upřesněny.
 • V případě problémů či neshod rozhoduje organizátor turnaje.
 • Změna pravidel vyhrazena.

Stream

Czech Arcade online liga se bude streamovat na kanále twitch.tv/czecharcade.

V případě GGXrd turnajů se bude streamovat Top 6, v případě Tekken turnajů Top 4. Toto rozhodnutí je založené na základě odhadovaného trvání turnaje v té které hře a může se v budoucnu změnit.

Další informace

 • Informace o prvním ročníku CZAOL najdete ZDE.
 • Průběžné výsledky druhého ročníku budou doplněny, až budou existovat.