Soul Calibur Lost Swords, dosti podivná “nekopetetivní single player free to play bojovka”, v listopadu tohoto roku skončí.

Vzhledem k jejím kvalitám je to možná i dobře, nicméně pokud jde o další plnohodnotnou SC hru, zatím tu je ticho po pěšině. Jeidnou aktuální nadějí tak je dosti nejasný náznak z konce traileru, kde se píše že “The warriors may fade, but their souls will ignite again.”

SCLS_end